AMSTERDAM - Een pedagogische tik bij kinderen blijkt meestal averechts te werken. Dit schrijft het Algemeen Dagblad op basis van een onderzoek van psychologe Elizabeth Gershoff. De corrigerende klap is nuttig om een kind direct te laten gehoorzamen, maar kinderen die regelmatig tikken krijgen blijken minder geneigd te zijn de gedragsregels over te nemen.
Algemeen Dagblad
Elizabeth Gershoff

Gershoff, onderzoekster aan de Columbia University in New York, beweert dat een pedagogische tik vaak haar doel van gehoorzaamheid voorbijschiet. Als de ouders in de buurt zijn gehoorzamen de kinderen meestal om juist een klap te ontlopen en als de opvoeder de andere kant op kijkt, vervallen ze in het oude gedrag. Volgens haar vertonen kinderen die regelmatig slaag krijgen makkelijker agressief en delinquent gedrag.

Daarnaast waarschuwt de Amerikaanse psychologe dat een opvoedkundige tik eenvoudig kan ontaarden in mishandeling. De meeste blauwe plekken en ergere mishandelingen ontstaan volgens Gershoff als de ouder het kind met een tik tot de orde roept.

Gershoff is een voorstander van een geweldloze aanpak om kinderen op hun foute gedrag te wijzen. Zo pleit de onderzoekster als mogelijk corrigerende oplossing voor het op de gang plaatsen van kinderen of het afnemen van speelgoed.