KANANASKIS - De G8-top in Canada is donderdag afgesloten. De leiders van de acht grootste industrielanden gingen uiteen nadat ze een slotverklaring hadden opgesteld. De verklaring omvat onder meer maatregelen om het terrorisme uit te bannen en heeft verder betrekking op een aantal regionale conflicthaarden en de wereldeconomie.

De leiders van de G8 roepen in de verklaring de Palestijnse bestuurders op om spoedig politieke hervormingen door te voeren. Ze vragen om eerlijke en vrije verkiezingen in de Palestijnse gebieden en beloven mee te werken aan een vredesregeling voor het Midden-Oosten, gebaseerd op het principe van twee staten: Israël en Palestina.

Ook de spanningen tussen India en Pakistan komen in de verklaring aan de orde. Pakistan is opgeroepen maatregelen te nemen tegen 'terroristen' die het land als uitvalsbasis gebruiken. Het land moet samen met aartsrivaal India om de tafel gaan zitten om de kwestie-Kashmir op te lossen, aldus de verklaring.

De G8-leiders zeggen vertrouwen te hebben in hun economieën, ondanks de neerwaartse spiraal van de afgelopen tijd. Ze zullen zich verzetten tegen protectionistische maatregelen. Verder willen ze meer samenwerking met ontwikkelingslanden.

Afrika

Eerder op de dag omarmden de acht leiders tijdens hun bijeenkomst in Canada een nieuw plan voor de ontwikkeling van Afrika. De G8 spraken samen met vier Afrikaanse leiders af de uitvoering van het 'Nepad'-plan te steunen. Het gaat om een soort Marshallplan voor Afrika. Concrete hulptoezeggingen waren er echter niet.

Nepad (New Partnership for Africa's Development) beoogt een sterke economische en democratische impuls aan het continent te geven. De essentie is dat de Afrikaanse landen beloven corruptie uit te bannen, mensenrechten te respecteren en de economie te stimuleren. In ruil daarvoor moet de internationale gemeenschap met meer hulp en meer investeringen over de brug komen.

Maar de leiders noemden geen concrete bedragen die naar Afrikaanse landen zouden gaan. Zeker is dat een deel van de 12 miljard dollar aan extra ontwikkelingsgeld dat tijdens een VN-top in maart is vrijgemaakt, naar het continent gaat, maar hoeveel is onduidelijk. Nepad is vooral ook een plan dat hulp biedt aan landen die zichzelf al helpen. "Het zal hard werken worden voor de Afrikaanse naties", liet de Canadese premier Chretien weten.

Schulden armste landen

De landen van de G8 hebben beloofd om de schulden van de armste landen van de wereld met in totaal één miljard dollar te verlichten. Volgens hulporganisaties is dat echter een druppel op een gloeiende plaat. Het bedrag is bijvoorbeeld niet voldoende om het verlies aan inkomsten als gevolg van het zakken van de prijzen van bepaalde grondstoffen te compenseren.

De tweedaagse G8-top werd voornamelijk gedomineerd door de crisis op de financiële markten, de bestrijding van het terrorisme en de crisis in het Midden-Oosten. De leiders van de acht landen konden het niet eens worden over de steun voor het Amerikaanse beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnen. Wel spraken zij woensdag onder meer af om meer veiligheidsmaatregelen te nemen tegen terroristische aanslagen in de lucht- en scheepvaart. Zo zullen de deuren van cockpitten worden verstevigd en komen er meer mogelijkheden om schepen te controleren.

Rusland

Ook is de positie van Rusland binnen de club verder versterkt. De G8-bijeenkomst in 2006 zal in dat land worden gehouden, maar Rusland treedt niet alleen op als gastheer. Voor het eerst in de geschiedenis van de G8 zal de top op twee verschillende locaties worden gehouden. Op 31 mei 2003 treffen de landen elkaar in Sint-Peterburg, een dag later zien de leiders elkaar in Frankrijk, zo maakte president Chirac bekend.

Tegen die tijd zal Moskou, dat nu nog uitsluitend mag meepraten over niet-financiële zaken, volwaardig lid zijn van het gezelschap, dat nu bestaat uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Japan, Italië, Duitsland en Frankrijk.

Rusland krijgt verder van de G7-landen de komende tien jaar in totaal 20 miljard dollar voor de ontmanteling van voorraden militair plutonium, die op deze manier niet in handen kunnen vallen van terroristen.