HAARLEM - Noord-Holland heeft als eerste provincie in Nederland stelling genomen in de kwestie rond permanente bewoning van recreatiehuizen. De provincie heeft "voorlopig" besloten verzoeken van gemeenten om bewoning toe te staan, te honoreren, mits de woningen niet in "kwetsbare gebieden" staan.

De provincie maakte dat woensdag bekend. Na behandeling door de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting volgt een definitief besluit.

Een woordvoerster van het Interprovinciaal Overleg (IPO) meldde dat Noord-Holland de eerste provincie is die een besluit over permanent wonen neemt en daarmee "kleur bekent". Ze voegt er aan toe dat het probleem in deze provincie minder groot is dan in provincies met een groter aantal vakantiehuizen zoals Gelderland.