DEN HAAG - Minister Peijs (Verkeer) ligt onder vuur in de Tweede Kamer over plannen van de Nederlandse Spoorwegen om in 2007, als de eerste HSL-treinen vanuit Amsterdam gaan rijden, te snijden in gewone intercitydiensten tussen de hoofdstad en Rotterdam. Ook het herziene HSL-akkoord met België roept een waslijst van vragen op, bleek woensdag tijdens een overleg in de Kamer.

PvdA-woordvoerster Dijksma wil dat de minister de NS dwingt tot de instandhouding van de intercitydienstregeling. "Treinreizigers mogen niet gedwongen worden in de duurdere HSL te stappen omdat geknepen wordt op de reguliere ic's", zei ook CDA-collega Van Hijum, die een motie achter de hand houdt. Hij heeft de indruk dat de NS exploitatietekorten wil dekken door te schrappen in de intercitydiensten.

ChristenUnie-Kamerlid Slob riep de minister op "de rug recht te houden" en te bereiken dat de reizigers er straks niet op achteruitgaan in verbindingen, frequentie en prijs.

Minister Peijs vindt de vrees voor een uitgeklede NS-dienstregeling in 2007 voorbarig. Volgens de bewindsvrouw komt er op het hoofdnet, als de hogesnelheids- en verder ook de Betuwespoorlijn in gebruik wordt genomen, juist meer ruimte om meer treinen te laten rijden, niet minder en krijgt de reiziger meer keus, ook in prijs.

Ze erkende wel dat er "varianten" voor de NS-dienstregeling bestaan. Maar daarover is het spoorbedrijf nog in overleg met regionale overheden. "Er is nog niets besloten."