DEN HAAG - Het Verbond van Verzekeraars begint donderdag in Zuidoost-Drenthe een verkeersveiligheidscampagne gericht op jongeren tussen de 18 en 24 jaar die één tot anderhalf jaar hun rijbewijs hebben. Het nodigt hen uit voor een aanvullende rijvaardigheidscursus. Automobilisten in de leeftijd van 18-24 jaar zijn vier keer zo vaak bij ongevallen betrokken als oudere chauffeurs. Jonge mannen zelfs zes maal zo vaak.

Trials 2005 - the ultimate driving test - maakt jongeren bewuster van de gevaren in het verkeer en van hun eigen gedrag. Een slipcursus en rijden in een vrachtwagen op het TT-circuit in Assen maken naast theorie deel uit van de eendaagse training. Als vrachtautochauffeur ervaren zij het effect van andermans (hun eigen) rijgedrag. Ze krijgen zo inzicht in hun manier van rijden. Slaagt de campagne, dan komt er mogelijk een landelijk vervolg.

Grote afstanden

Het verbond van Verzekeraars heeft voor Zuidoost-Drenthe gekozen, omdat jongeren in landelijke gebieden in het weekeinde relatief grote afstanden afleggen om uit te gaan. De problematiek speelt er daarom meer dan in stedelijke gebieden. Het verbond heeft ook tot de campagne besloten, omdat eind vorig jaar in het oosten van het land een aantal jongeren om het leven kwam door verkeersongevallen. De aftrap van de campagne is donderdag, op woensdag 18 mei heeft de eerste cursus plaats.

Cursus

Het is de bedoeling driehonderd jongeren deel te laten nemen aan de cursus, in twaalf groepen van 25. De verzekeraars krijgen van de gemeenten door welke jongeren in aanmerking komen, de gemeenten versturen de uitnodigingen. De verzekeraars hebben ook een team dat jongeren op scholen en in uitgaansgelegenheden benadert om deel te nemen. Het verbond werkt in de campagne samen met de provincie Drenthe, de gemeenten in het gebied, verkeersveiligheidsorganisatie 3VO en Stichting Verkeerseductie Drenthe.

Straatracen

Straatracen is niet iets waarmee alleen jongere bestuurders zich bezighouden, maar de meeste deelnemers vallen wel in die categorie. Een van de dingen die straatracen zo gevaarlijk maken, is dat het vaak om "jonge gasten" gaat die zichzelf schromelijk overschatten, aldus een woordvoerder van de politie Haaglanden. "Ze zien het gevaar niet."

Deelnemers aan straatraces zijn niet verzekerd, want het zijn "bestuurders die niet volgens de regels deelnemen aan het verkeer", aldus de verzekeraars. Het verbond steunt politie en justitie in hun aanpak van straatracers. 3VO houdt zich niet speciaal bezig met straatraces. Zij houdt zich er buiten, omdat zij "niet de indruk heeft, dat politie en justitie er niets aan doen".