ROTTERDAM - In de bestuurstop van de Lijst Pim Fortuyn is een crisis ontstaan. Het 'oude' bestuur, gevormd door de twee overgebleven oprichters van de partij J. Dost en P. Langendam, stuurt het nieuwe bestuur naar huis.
Lijst Pim Fortuyn

Het oude bestuur stelde begin juni het nieuwe interim-bestuur zelf aan. Volgens Dost wordt "het mandaat" aan het nieuwe bestuur per heden ingetrokken. Het 'oude' bestuur heeft juridisch nog de touwtjes in handen, maar liet in afwachting van de formele installatie van het 'nieuwe' gezelschap op de ledenvergadering van 3 juli dit bestuur in de praktijk al veel taken vervullen.

"Stelletje ruziezoekers"

De voorzitter van het nieuwe bestuur, T. Sleeswijk Visser, noemt de actie van de oude bestuursleden "een wanhoopsdaad van mensen die de bijl horen vallen". Volgens hem zal het nieuwe bestuur zich tijdens de volgende ledenvergadering van 3 juli gewoon kandidaat stellen. De Tweede Kamer-fractie stelt zich volgens woordvoerder J. Eerdmans op achter het nieuwe bestuur, en noemt het oude "een stelletje ruziezoekers waar we radicaal mee moeten breken".

Geen stemrecht voor leden

Dost wilde donderdagavond geen verdere toelichting geven. Volgens medestrijder Both, lid van de partij en aanvoerder van een groep ontevreden LPF-leden, heeft het conflict te maken met de "slechte communicatie" van het nieuwe bestuur met de leden van de partij. Het nieuwe interim-bestuur wil volgens hem leden tijdens vergaderingen geen stemrecht geven. Alleen regiovertegenwoordigers zouden hun stem mogen uitbrengen.

Breken met de oprichters

Tweede Kamerlid Eerdmans van de LPF zegt: "We weten ook niet wat de oude bestuursleden bezielt. We hebben veel respect voor het werk dat ze in de beginperiode van de partij hebben verricht. Maar nu richten ze zoveel schade aan dat we geen andere keus hebben dan met ze te breken." De Tweede Kamerfractie en het nieuwe bestuur gaan er vanuit dat het nieuwe bestuur nog steeds veel steun heeft onder de leden."Het clubje ontevreden leden", zegt Eerdmans, "bestaat maximaal uit 20 mensen. Meer zijn het er niet."