ROTTERDAM - Het bestuur van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) stuurt het nieuwe bestuur van de partij naar huis. Bestuurslid Dost, één van de bestuursleden van het eerste uur, heeft dit donderdag bevestigd.
Lijst Pim Fortuyn (LPF)

Inspraak leden

Dost wilde verder niet ingaan op de reden van de breuk met het nieuwe bestuur. Volgens betrokkenen echter zou het oude bestuur zeer ontevreden zijn over de koers van het nieuwe gezelschap. Het nieuwe bestuur zou de leden van de partij te weinig inspraak willen geven.

Definitieve installatie

Het 'oude' bestuur werd gevormd door de personen die de LPF in februari hebben opgericht. Ze bestond uit de vermoorde Fortuyn en zijn vriend A. de Booij, die direct na de moord al opstapte. Als leden bleven de oprichters P. Langendam en J. Dost nog over. Langendam was van plan zich bij de eerste ledenvergadering terug te trekken. J. Dost zou aanblijven in het nieuwe bestuur dat behalve hem uit nog zeven andere personen zou bestaan. De definitieve installatie van die bestuur zou volgende week woensdag plaatsvinden. De leden van het nieuwe bestuur fungeren sinds begin juni echter al als 'interim-bestuur'.