DEN HAAG - Een groep Hagenaars heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat om de Amerikaanse president Bush te laten oppakken zodra hij voet op Nederlandse bodem zet. Bush brengt begin mei een bezoek aan Nederland.

De eisers willen dat de staatsman wordt aangehouden wegens "talrijke grove schendingen van de Conventies van Genève".

Onder de groep eisers zijn het Haags Vredes Platform, de Haagse Stadspartij en een aantal Hagenaars op persoonlijke titel. Ook een aantal personen en organisaties die zich inzetten tegen onder meer de oorlogen die Bush heeft gevoerd en Guantánamo Bay, het Amerikaanse cellencomplex op Cuba, spannen het kort geding aan. Op 29 april buigt de rechtbank in Den Haag zich over hun verzoek.

De Hagenaars willen dat de rechtbank Bush in elk geval tot ongewenst persoon verklaart en hem verbiedt voet op Nederlandse bodem te zetten. Ze hopen dat Nederland, of een andere Staat, de president overdraagt aan het Internationaal Strafhof.