FRANEKER - Premier Balkenende vindt dat topmanagers die zichzelf verrijken in een tijd dat Nederland juist een pas op de plaats moeten maken "schadelijk voor de economische ontwikkeling. Als iedereen de nullijn moet aanhouden is dat niet uit te leggen aan de bevolking". Deze mensen moeten publiekelijk te schande worden gemaakt, "naming and shaming is hier op zijn plaats," aldus de premier maandag op een CDA-partijbijeenkomst in Franeker.

Balkenende wilde niet ingaan op de oproep van PvdA-partijleider Bos om topmannen van bijvoorbeeld Nuon en Essent met inkomens van dik acht ton persoonlijk op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. "Als ik alle topmanagers met exorbitante inkomens op het torentje zou moeten uitnodigen kom ik niet meer aan besturen toe.

Het zou beter zijn als de heer Bos zijn eigen achterban opriep om zich aan te sluiten bij het initiatief van CDA-partijvoorzitter Van Bijsterveldt en via PvdA-commissarissen en raads- en statenleden proberen een einde te maken aan de zelfverrijking."

Beloningssysteem

Balkenende hield de bomvolle zaal voor dat naast 'naming and shaming' hij ook wil kijken naar fiscale maatregelen om de overmatige zelfverrijking te ontmoedigen. Maar het liefst ziet hij toch dat de aandeelhouders en de ondernemingsraad proberen het beloningssysteem in balans te houden.

Het gaat de premier daarbij in eerste instantie om de publieke sector, zoals de zorg, het onderwijs en de energievoorziening. Maar hij hoopt dat ook de grote pensioenfondsen en de werkgeversvereniging VNO-NCW zich met de zaak zullen gaan bemoeien en ook bij commerciële ondernemingen aan zullen dringen op loonmatiging.

Nieuwe solidariteit

Het aanpakken van exorbitante zelfverrijking ziet de CDA-partijleider als een van de prioriteiten van een 'nieuwe solidariteit'. Naast de strenge maatregelen om te voorkomen dat "we de dertigers van nu opbranden", is er aandacht nodig voor de echt zwakken en de gezinnen met kinderen met een enkel inkomen.

Volgens Balkenende is een economische groei van 3 procent die nodig is om de welvaart te behouden de komende jaren niet te verwachten. Daarom zijn andere maatregelen nodig om de sociaal-economische positie van Nederland te behouden.