DEN HAAG - Minister Donner van Justitie stelt een onderzoek in naar de beveiliging van Schiphol. Vooral het toegangsbeheer en het systeem van de toegangspassen worden onder de loep genomen. De bewindsman zal hiervoor een onafhankelijke commissie instellen, zo schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor het onderzoek is de diamantroof op Schiphol eind februari. Daarbij werd voor naar schatting 75 miljoen euro aan edelstenen buitgemaakt.

In de brief zet Donner de verantwoordelijkheden op een rijtje die de diverse betrokkenen bij de beveiliging van de burgerluchtvaart hebben. De Tweede Kamer had daarom gevraagd.

Eindverantwoordelijk

Bij de beveiliging op Schiphol zijn onder meer de koninklijke marechaussee, de exploitant van Schiphol, de algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD, de luchtvaartmaatschappijen, private beveiligingsbedrijven en het ministerie van Verkeer en Waterstaat betrokken. Zij hebben ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheden, maar de eindverantwoordelijke voor de beveiliging is de minister van Justitie, ook voor de taken die private partijen vervullen.

Afgesloten deel

De commissie moet inzicht verschaffen in de toegang naar het afgesloten deel van de luchthaven. Het gaat dan om de toegang van personen, voertuigen en goederen naar het platform, de bagagekelder en de terminal. Ook het pasjessysteem wordt onderzocht.

In de commissie zitten I. Hutcheson (commissaris van de politie op de Britse luchthaven Heathrow, R. Oord (oud-secretaris veiligheidszaken van de Vereniging van Nederlandse Banken) en R. Uylenhoet (voorheen plaatsvervangend president-directeur Schiphol).