DEN HAAG - In Nederland is geen ruimte voor experimenten met kale kippen, zoals die in Israël worden gefokt. De regels voor dierwelzijn staan dit niet toe.

Minister Brinkhorst van Landbouw heeft dit geantwoord op vragen van het inmiddels vertrokken Kamerlid Stellingwerf (ChristenUnie) naar aanleiding van berichten dat in Israel een naakte kip is gefokt.

Brinkhorst noemt het onzin dat de kale kip beter zou gedijen in warme landen. Kippen zonder veren zijn juist extra vatbaar voor verbranding. Bovendien krijgen kale kippen last van stress als zij geen verenpak hebben. De minister wil deze ontwikkeling op Europees niveau aan de kaak stellen.