Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is bezuinigd op de afdeling die beslist over gezinshereniging van asielzoekers, terwijl die afdeling al enkele jaren kampt met een achterstand.

Daardoor moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning veel langer wachten op de komst van hun gezinsleden naar Nederland dan de wettelijke termijn van zes maanden. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt berichtgeving hierover van het AD.

In september werd het aantal voltijdsbanen bij de afdeling van de IND die over deze dossiers gaat, teruggebracht van 220 naar 185. "De IND zoekt naar een optimale inzet van haar capaciteit, met oog voor diverse prioriteiten", aldus een woordvoerder van het ministerie in de krant.

De afdeling had eind 2016 veertig extra voltijdsbanen gekregen vanwege de vele dossiers. Toen dat aantal in september enigszins was teruggedrongen kon volgens de woordvoerder het aantal extra medewerkers ook weer weer worden teruggebracht.

Wachttijden

De IND heeft gemiddeld 319 dagen nodig om een beslissing te nemen over een dossier van gezinshereniging. In december lagen bij de organisatie nog 6.160 van dergelijke nareis-dossiers op een beslissing te wachten. Veel nareizigers komen uit Syrië.

Het ministerie verwacht dat de IND dit voorjaar de zaak weer op orde zal hebben. Dan moet weer binnen zes maanden een nareis-dossier zijn afgerond.