AMSTERDAM - Prins Bernhard krijgt er voor zijn 91ste verjaardag op zaterdag een 'titel' bij: 'meesterspion'. De Amsterdamse uitgeverij Vassallucci presenteert vrijdag Philip Dröge's boek 'Beroep: meesterspion; Het geheime leven van prins Bernhard'.
Beroep: meesterspion; Het geheime leven van prins Bernhard'

Dröge dook in diverse archieven om dit aspect van Bernhards activiteiten, in een grijs verleden ook al eens aangekaart, uit te pluizen. Dröge schrijft dat de prins vooral actief was voor de inlichtingendiensten van de bevriende naties Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook zijn contacten met de nazi's in de jaren dertig komen aan de orde.

Bernhard werkte in de oorlog al samen met de Britse geheime dienst om het na-oorlogse Europa vrij van communisten te houden, zo kan uit het boek worden opgemaakt. Hij zou volgens Dröge de Amerikaanse geheime dienst in diezelfde tijd hebben geholpen een Nederlandse spionagecel voor na de oorlog op te zetten.

Ook na de oorlog zou de prins samen met de CIA anti-communistische activiteiten hebben ontplooid, bij voorbeeld om Chili van het 'Rode gevaar' te vrijwaren.

Nazi's

Verder belicht Dröge nog eens de contacten die Bernhard in de jaren dertig onderhield met de nazi's. Maar ook later zou de prins zijn contacten in de inlichtingenwereld hebben benut om 'zijn eigen' vroegere SS-commandant vrij te krijgen. De later veroordeelde oorlogsmisdadiger Pieter Menten heeft ook altijd beweerd dat hij in 1946 dank zij een eerder geschreven brief van Bernhard is vrijgekomen.

De prins zou verder het een en ander aan oorlogsbuit hebben verpatst voor eigen gewin, bij voorbeeld de geheel naar diens smaak gebouwde Mercedes van de Duitse staalmagnaat Krupp.

Dröge diepte verder een brief op van een vroegere Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Die schreef aan Washington dat de prins de inhuldiging van Juliana, door Dröge ten onrechte 'kroning' genoemd, weleens zou kunnen willen vertragen om een leuke functie te krijgen. Misschien dat hij daarom ook inspecteur-generaal van de krijgsmacht is geworden, schat Dröge in.

Het eerste exemplaar van 'Beroep: meesterspion' wordt vrijdag in Amsterdam aan de auteur zelf aangeboden door de omstreden royalty-watcher J. Kikkert.