DEN HAAG - Peuterspeelzalen, de kinderopvang en de voorschool moeten samengaan in kindercentra die nauw samenwerken met basisscholen. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan staatssecretaris Adelmund, dat donderdag is gepubliceerd.

Het plan is bedoeld om versnippering tegen te gaan. Volgens de raad zijn er op dit moment te grote verschillen in de voorzieningen voor kinderen van nul tot vier jaar. Bovendien is de kwaliteit van die voorzieningen niet te garanderen, stelt professor W. Meijnen van
Onderwijsraad

Bedoeling is dat de kindercentra gaan werken met groepen van vijf tot zeven peuters. Om de kwaliteit te verbeteren, moeten er naast groepsleidsters met een mbo-opleiding ook hbo'ers komen werken.

Inspectie

De onderwijsinspectie moet de kwaliteit van de kindercentra in de gaten houden. Verder is het volgens de raad nodig om de zogeheten gewichtenregeling voor kinderen met een achterstand in het basisonderwijs (vier- tot twaalfjarigen) uit te breiden naar nul- tot vierjarigen.

De Onderwijsraad laat in het midden wie de regie over de kindercentra moet voeren. Een school kan dicteren wat er gebeurt, de regie op zich nemen, maar ook partner worden van de peuterspeelzaal of de al dan niet private kinderopvang. Meijnen: "We willen dat er diversiteit komt en dat het gesprek tussen de partijen hierover op gang komt.

Geen verplichting

De kindercentra moeten overigens niet verplicht worden. Ouders houden een doorslaggevende stem. Het is volgens Meijnen niet nodig om het te verplichten. "Ik denk dat er heel veel gezinnen zijn waar kinderen goed worden opgevoed." Volgens hem krijgen ouders door de instelling van kindercentra meer dan nu de keuze om hun kind naar een kindercentrum te sturen. Momenteel zijn ze vaak al blij zijn als ze ergens een plek voor hun kind vinden.

De betaling van de opvang verloopt via de ouders, stelt de raad zich voor. Zij kunnen voor de financiering aankloppen bij hun werkgevers of net als bij de huursubsidie, bij de overheid voor een vorm van individuele inkomensafhankelijke bijdrage.

2,3 miljard

De raad heeft berekend dat uitvoering van het advies voor alle kinderen die nu in een of andere vorm van voorschoolse opvang zitten, ongeveer 2,3 miljard euro kost. Daarvoor zouden de centra stapsgewijs in een periode van vier tot zes jaar ingevoerd kunnen worden.

Als alle wachtlijsten ook weggewerkt moeten worden, kost dat vele miljoenen euro's meer. Maar, stelt Meijnen, dat betaalt zich dan terug, omdat meer ouders kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Bovendien is het dan beter mogelijk om achterstanden van kinderen weg te werken, wat zich weer vertaalt in zaken als bijvoorbeeld minder criminaliteit en uitval en meer succes in de maatschappij.

/LINK
Het rapport van de onderwijsraad in pdf