DEN HAAG - CDA-partijvoorzitter M. van Bijsterveldt vindt dat de enorme inkomensstijging van topbestuurders van de energiebedrijven Nuon en Essent moet worden teruggedraaid. In een brief aan de CDA-leden van gemeenteraden en Provinciale Staten roept zij de achterban van de partij op hier werk van te maken.

Zij heeft de brief geschreven met instemming van de CDA-top, zo zei zij zaterdag in het Radio-1-Journaal.

Lokaal

Gemeenten en provincies zijn in veel gevallen aandeelhouder van energiebedrijven. Vandaar dat Van Bijsterveldt zich heeft gewend tot de vertegenwoordigers van het CDA in gemeenteraden en Provinciale Staten. Zij wil dat de lokale vertegenwoordigers het op de politieke agenda zetten en dat gemeenten en provincies op de aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven hun stem laten horen.

Provinciale Staten van Gelderland, grootaandeelhouder van Nuon, heeft Gedeputeerde Staten al opgedragen de kwestie op de eerstkomende aandeelhoudersvergadering aan de orde te stellen.

Salarissen

Topman L. Van Halderen van Nuon verdiende vorig jaar, inclusief bonussen, 815.195 euro. Hij zag daarmee zijn inkomen met 42 procent stijgen. Zij collega bij Essent, M. Boersma, ontving in 2004 821.000 euro.