DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag in hoofdlijnen de begroting voor volgend jaar vastgesteld. Het stemde in met afspraken die donderdag al door een klein groepje ministers waren voorgekookt.

Vice-premier Zalm zei na afloop dat hij in de elf jaar dat hij in de politiek zit nog niet heeft meegemaakt dat de ministerraad zo vroeg klaar was met zijn begroting. De definitieve versie van de stukken wordt pas in september gepresenteerd.

De afspraken houden in dat er een bedrag van 1,2 miljard euro beschikbaar komt voor onder meer onderwijs, veiligheid en de CAO van rijksambtenaren. Het gaat om geld dat door de departementen niet is uitgegeven en meevallers.

Daarnaast komt er 1,1 miljard voor lastenverlichting, zoals al in het regeerakkoord was aangekondigd. Van dat bedrag wordt onder meer het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting afgeschaft.