LEEUWARDEN/LELYSTAD - De Friese Provinciale Staten zijn woensdag in meerderheid akkoord gegaan met een bijdrage van 200 miljoen euro aan een magneetzweefbaan tussen Groningen en Schiphol. Ook Flevoland heeft met een bijdrage van 33 miljoen euro het sein op groen gezet.

In Leeuwarden stemden alleen de fracties van de Fryske Nasjonale Partij, ChristenUnie, GroenLinks en twee CDA'ers tegen. Eerder hadden Gedeputeerde Staten bekendgemaakt dat zij 197 miljoen euro wilden bijdragen. Dat bedrag is vorige week verhoogd tot 200 miljoen.

Friesland wil het project deels financieren door de opbrengsten van het dividend van de NUON-aandelen. Deze aandelen dienen ook als borgstelling om de financiering te regelen.

Referendum

De VVD-fractie vindt dat de Friese burger de mogelijkheid moet krijgen zijn mening te geven over de bouw van de magneetzweefbaan, de Zuiderzeelijn. De partij diende woensdag hiervoor een motie in. In Flevoland stemden de fractie van GroenLinks en drie leden van de Partij van de Arbeid tegen het voorstel.

GroenLinks ziet liever dat de Zuiderzeelijn een intercityspoorverbinding wordt, vooral vanwege het hoge energieverbruik. Maar ook geluid dat een magneetzweefbaan produceert, speelt voor GroenLinks een negatieve rol.

Een deel van de Flevolandse PvdA-fractie vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn op financieel gebied. Drie van de zes leden van de Flevolandse Provinciale Staten stemden daarom tegen.

Een snelle verbinding tussen het noorden en de Randstad zou voor de noordelijke economie een enorme stimulans kunnen betekenen. Het Rijk betaalt 2,73 miljard euro voor de treinverbinding. De noordelijke provincies moeten samen ruim 1 miljard euro opbrengen. Voor 1 juli moet er een bestuursakkoord over de magneetzweefbaan tussen de vier noordelijke provincies en het Rijk op tafel liggen.