WALTHAM - De pil vergroot niet de kans op borstkanker. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek onder 9000 vrouwen, zo meldt het vooraanstaande wetenschapstijdschrift The New England Journal of Medicine.

Ongeveer de helft van de onderzochte vrouwen van tussen de 35 en jaar had kort voor het onderzoek te horen gekregen dat ze borstkanker hadden. Het bleek dat er in die groep net zoveel pilgebruiksters zaten als in de groep vrouwen die geen borstkanker hadden. Ook als werd gekeken naar de leeftijd waarop de vrouwen met de pil waren begonnen, bleken er geen verschillen te zijn.

Onderzoeksleidster Marchbanks van het Amerikaanse Centre for Disease Control and Prevention zegt dat de resultaten de geruststelling rechtvaardigen "dat orale anticonceptie niet leidt tot een groter risico op borstkanker". Aanleiding voor het onderzoek waren berichten dat dit gevaar door de pil wel zou toenemen.