DEN HAAG - De computerstoring bij ProRail die het spoorverkeer rond Utrecht donderdag fors ontregelde, is volgens minister Peijs (Verkeer) een incident en geen structureel probleem.

Zij liet via een woordvoerster weten dat zij de overlast in grote delen van het land zeer betreurt, maar valt de spoorbeheerder niet al te hard aan. Het bedrijf kan naar haar zeggen niet worden beoordeeld op één incident, maar op de "totale beschikbaarheid en betrouwbaarheid" van infrastructuur.

"Dat doen we ook op basis van afspraken in de beheerconcessie. Daarover rapporteert ProRail vier keer per jaar."

Met die concessie doelt minister Peijs op het contract op grond waarvan ProRail tot 2015 het hoofdrailnet beheert. Daarbij wordt het bedrijf afgerekend op onder meer punctualiteit en storingen. Die zijn volgens de woordvoerster juist verbeterd.