Maandag staat de inmiddels 31-jarige Mark M. uit Weert samen met vier andere verdachten voor de rechtbank in Den Bosch. M. wordt ervan verdacht als agent vertrouwelijke informatie te hebben doorverkocht aan criminelen. Wat moet je weten om de zaak te kunnen volgen?

Eind september 2015 wordt de dan 28-jarige Mark M. uit Weert aangehouden door de Rijksrecherche. Hij is dan politieman en sinds 2009 werkzaam voor de Landelijke Eenheid in Limburg. Vanaf 2011 zou hij in ruil voor geld onderzoeksinformatie hebben doorgespeeld.

De arrestatie van de politieman is het gevolg van een onderzoek naar een autohandelaar in het Brabantse Oirschot. Op de computer van de man wordt vertrouwelijke politie-informatie gevonden die te herleiden is naar M..

In een verklaring van het Openbaar Ministerie staat dat M. wordt verdacht van corruptie, plichtsverzuim en witwassen. Later komt daar de verdenking van deelname aan een criminele organisatie bij. 

Naast M. wordt ook Mark S. aangehouden. De 46-jarige man uit Eindhoven heeft vermoedelijk meegewerkt aan het verstrekken van de vertrouwelijke informatie aan derden. Bij een doorzoeking in de woning van S. wordt een bedrag van ongeveer 235.000 euro gevonden.

In de loop van het onderzoek wordt duidelijk hoe groot de omvang van de corruptie is en welke fouten er ook aan de kant van de politie zijn gemaakt.

Het zorgt voor de nodige beroering binnen de politie en in de politiek. Toenmalig en inmiddels overleden korpschef, Gerard Bouman, bestempelt M. als de "rotste appel sinds tijden" en Ard van der Steur, destijds minister van Justitie, moet verantwoording afleggen aan de Kamer.

Politiesysteem

In zijn hoedanigheid als agent heeft Mark M. toegang tot het vertrouwelijke politiesysteem BlueVieuw. Hij heeft voor zichzelf een systeem ontwikkeld dat hij van de laatste ontwikkelingen in strafzaken op de hoogte wordt gesteld via zijn e-mail. Hij kopieert deze gegevens op een usb-stick en verkoopt deze door aan criminelen. 

Volgens het NRC hanteert M. een inkoopbedrag van 5.000 euro voor criminelen, die hem opvolgend 1.000 euro per maand betalen voor informatie. Op die manier zijn ze op de hoogte van bijvoorbeeld op handen zijnde invallen.

Uit de zoekgeschiedenis van M. blijkt dat hij vooral informatie heeft opgevraagd van strafrechtelijke onderzoeken in het zuiden van het land. 

Screening

De politie moet uiteindelijk toegeven dat er grote fouten zijn gemaakt bij de screeningsprocedure van M.. Hij werkte in een vertrouwensfunctie terwijl hij nog niet aan de vereisten voldeed. Toen hij uit zijn functie werd ontheven, vergat de politie de toegang tot het interne systeem stop te zetten, waardoor M. alsnog aan de vertrouwelijke informatie kan komen.

Na onderzoek van justitie blijkt dat M. iruim 28.000 zoektermen heeft ingetypt in bijna vijftig strafzaken. Het OM heeft echter moeite om de precieze omvang van de zaak te definiëren.

Justitie schat dat M. zo rond de 800.000 euro verdiend heeft met zijn criminele activiteiten. Uit onderzoek van de Rijksrecherche zouden echter 'slechts' rond de 80.000 euro aan onherleidbare inkomsten van M. zijn ontdekt. 

Zwijgen

Onduidelijk is nog altijd aan hoeveel personen de informatie precies is verstrekt en wie deze mensen zijn. Duidelijk is wel dat het er meer zijn dan de drie 'afnemers' die terecht staan.

M. zegt dat het zoeken in de politiesystemen voor hem een soort hobby was, één uit interesse.

Maandag is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak begonnen met de zogenaamde feitenbehandeling. Dan zal er meer duidelijk worden hoeveel informatie het OM heeft te weten achterhalen. Dinsdag zal de strafeis worden uitgesproken.