AMSTERDAM - De miljarden die besteed worden aan reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten, komen niet goed terecht. Driekwart van de personen die een reïntegratietraject hebben doorlopen, zegt daar niets aan te hebben gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Cliëntenraad (LRC), dat donderdag is gepresenteerd tijdens een congres in Amsterdam.

Het onderzoek is gehouden onder cliënten van uitkeringsinstantie UWV, de Centra voor Werk en Inkomen en de sociale diensten. Volgens de LRC blijkt uit het onderzoek dat de cliënten teleurgesteld zijn over de bemiddeling die zij krijgen van reïntegratiebedrijven. De LRC vindt dat mensen meer invloed moeten krijgen bij het opstellen van een reïntegratieplan.

Wel is een ruime meerderheid van de werkzoekenden tevreden over de afhandeling van een aanvraag voor WW- of WAO-uitkering. Met de beslissing over die uitkering is 80 procent het eens.