DEN HAAG - De meest betrokken ministers willen donderdag een akkoord bereiken over bijna 1 miljard euro dat opnieuw verdeeld kan worden over terreinen als de jeugdzorg, verpleeghuiszorg, de aanpak van luchtvervuiling en inburgering.

Het gaat om geld dat de afgelopen tijd overgebleven is op de begrotingen van verschillende departementen, zo meldden ingewijden donderdag. Vrijdag neemt het kabinet naar verwachting een definitief besluit over het pakket.

Ter tafel liggen donderdag voorstellen om extra geld te besteden aan onder meer gezinsvoogden, na het drama met het mishandelde meisje Savanna, verpleeghuizen en meer cellen in jeugdgevangenissen. Ook kan staatssecretaris Van Geel (Milieu) op financiële steun rekenen bij zijn aanpak van de luchtvervuiling, bijvoorbeeld door een slooppremie voor oude auto's.

Zalm

Een deel van het beschikbare geld is minister Zalm (Financiën) overigens al kwijt door de ambtenaren-CAO's die duurder uitvallen. Ook de afspraken van het paasakkoord tussen CDA, VVD en D66 leggen beslag op de financiële ruimte. Om het voortbestaan van het kabinet veilig te stellen spraken de partijen af 750 miljoen euro extra uit te trekken voor onderwijs en innovatie.

Daarmee waren wat Zalm betreft ook de kleine financiële meevallers die zich voordeden opgesoupeerd. De rest gaat naar het terugdringen van het begrotingstekort.