AMSTERDAM - Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), zijn collega Donner (Justitie) en burgemeester Cohen van Amsterdam kijken woensdagavond terug op een geslaagde terreuroefening. Volgens Remkes is Nederland voor een groot deel klaar voor een terroristische dreiging. "Maar het kan nog beter." Half mei komt het ministerie met de resultaten van een evaluatie.

De drie benadrukten dat er "veel geleerd" is van de oefening. Wel vinden ze dat er meer aandacht moet komen voor de inzet van de Bijzondere Bijstandseenheid (BBE), die de gijzelaars in de oefening moest bevrijden. "Ze waren er wel snel, maar de procedure daarna was te lang", aldus Cohen. "Dat moet korter." Donner verklaarde aan een herziening van de procedure te werken.

Goede samenwerking

Volgens Remkes was de samenwerking tussen de verschillende overheden en hulpdiensten goed. Het gerucht dat de nationaal coördinator terrorismebestrijding onbereikbaar was, ontkende de minister. "In de communicatie waren er soms wel momenten dat ik dacht: waarom duurt het zo lang voordat de informatie beschikbaar is. Soms bleek dat achteraf verklaarbaar: het kostte wat tijd om die informatie te verzamelen."

Vijfhoek

Cohen tekende aan dat bij rampen op lokaal niveau beter overleg kan plaatsvinden in de driehoek van burgemeester, korpsbeheerder en de hoofdofficier van justitie. Bij de oefening gebeurde dat tevens met de vijfhoek, waar ook de brandweer en de geneeskundige dienst bij zijn betrokken. "Het overleg van de driehoek en de vijfhoek liep soms door elkaar heen", aldus de Amsterdamse burgemeester.

Samir A.

Het vrijspreken van terrorismeverdachte Samir A. op de dag van de oefening, was volgens Remkes een toevallige bijkomstigheid. "Dan bekruipt je toch een gevoel van wrevel. We respecteren de uitspraak van de rechter, maar het beeld dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) van deze man heeft, wijzigt niet."

Meer oefenen

De minister zei dat Nederland vaker moet oefenen. Halverwege mei organiseert zijn ministerie samen met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) een minder grootschalige oefening. Deze draait om een mogelijke calamiteit in de kerncentrale in Borssele.

Probleem

Het probleem dat het rampterrein rond de ArenA tijdens de oefening lange tijd was afgesloten voor hulpverlening, vormde volgens Remkes het grootste dilemma van de dag. Na de twee explosies, bleek er nog een derde dreiging, waardoor de hulpverleners niet direct in actie konden komen. "Dat is een duivels dilemma, maar we hebben er goed aangedaan de hulpverleners niet in gevaar te brengen."

Bom vissersboot

De oefening kreeg volgens Remkes een rare wending door het ongeluk op de Noordzee, waar een vissersboot getroffen werd door een opgevist explosief. "Dat geeft een heel dubbel gevoel. Het is triest dat er tijdens een oefening een buitengewoon ernstig ongeluk plaatsvindt."