DEN HAAG - De invoering van een lagere alcohollimiet voor bestuurders die minder dan vijf jaar hun rijbewijs hebben, komt steeds dichterbij. In de Tweede Kamer bleek woensdag een ruime meerderheid voor het kabinetsvoorstel om de limiet terug te schroeven van 0,5 naar 0,2 promille.

Voor bromfietsers tot de leeftijd van 24 jaar zal die bovengrens al vanaf begin 2006 gelden, driekwart jaar eerder dan voorzien in het bromfietsrijbewijs. Minister Peijs (Verkeer) stemde met tegenzin in met een voorstel daarvoor van christenunie-Kamerlid Slob.

Verkeersdoden

De lagere limiet, ook bestemd voor motorrijders, moet de verkeersveiligheid vergroten. Het scheelt jaarlijks twaalf verkeersdoden en ongeveer honderd ziekenhuisopnamen. Jonge (mannelijke) automobilisten zijn steeds meer betrokken bij ongelukken waar alcohol in het spel is. Onervarenheid in het verkeer en jeugdige overmoed spelen daarbij een rol, aldus de minister.

Rompslomp

Zij ontraadde een motie van de PvdA, die het lagere maximum voor alle bestuurders bepleit. Volgens de bewindsvrouw werkt dat averechts. Het aantal verkeersslachtoffers zou juist kunnen toenemen, als de politie iedereen met een positieve ademtest moet onderwerpen aan een bloedproef en de verdere bijbehorende rompslomp. In die tussentijd kunnen zware drinkers doorrijden, betoogde de minister.

Drugs

In het debat weigerde zij in te gaan op de wens van CDA-Kamerlid en partijgenoot De Pater om al in 2006 een verbod op drugs in het verkeer in te voeren. De Pater wees op een zweettest die de Gelderse politie samen met Duitse collega wil gaan uitproberen. Daarbij wordt bij verdachte automobilisten met een speciale strip zweet van het voorhoofd gehaald.

Speekseltest

In Europees verband wordt al een speekseltest ontwikkeld en op zijn betrouwbaarheid getest. De invoering is voorzien in 2007. Verkeer en Waterstaat zet daar zijn geld op, stelde een woordvoerster.

Minister Peijs zegde de Kamer toe dat zij die zweettest, als die een succes is, in het Europees onderzoek wil inbrengen, maar verder voelt zij er niets voor om vooruit te lopen op een Europese aanpak voor de bestrijding van drugs in het verkeer. Peijs wil alleen wetgeving voorbereiden zodat het bedje gespreid is als een bruikbare en hanteerbare drugstest voorhanden is.