DEN HAAG - Het CDA wil dat er meer aandacht komt voor het opleiden van leraren voor vmbo-scholen. Dat kan met een aanvullende specialisatie binnen bestaande lerarenopleidingen, meldt CDA-Tweede-Kamerlid Mosterd woensdag. Het CDA vindt dat lesgeven op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs specifieke eisen stelt aan leraren.

De speciale aandacht voor toekomstige vmbo-leraren is een van de voorstellen in een tienpuntenplan dat de CDA-fractie woensdag presenteert. Andere punten zijn een vakdiploma voor vmbo'ers die praktijkgericht zijn en moeite hebben met de theorie en een verlengde leerwerkplicht tot 23 jaar.