VENRAY - Veel jongeren in Venray zijn woedend op burgemeester J. Waals, die met ingang van woensdag een noodverordening invoert om geweldsescalaties te voorkomen. De jongeren voelen zich in het verdomhoekje gezet, bleek tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Venray dinsdagavond.

Tijdens het spreekrecht dat enkele jongeren voorafgaand aan de vergadering kregen, lieten enkelen van hen weten in dit "kutgat Venray" nooit meer iets te zullen doen om jongeren die geweld wilden gebruiken tegen te houden. Ze zijn bang dat burgemeester Waals met name hardcorefeesten zal verbieden, en ze lieten weten dit niet te pikken.

Steun

Waals ontkende tijdens de raadsvergadering dat hij hardcorefeesten wil verbieden. "Ik zal dat van geval tot geval bekijken", zei hij. Terwijl Waals unaniem steun vond bij de gemeenteraad, verliet een groep jongeren met Lonsdale kleding luidruchtig de raadszaal.

Veel jongeren zeiden te vrezen dat Waals erop afkoerst om jongerencentrum Dingus te sluiten, omdat daar veel Lonsdalers komen. Aangezien dit centrum geen subsidie krijgt, kan Dingus alleen het hoofd boven water houden door rendabele hardcorefeesten te organiseren. Duidelijk werd, dat voor nogal wat jongeren de maat vol is. Zij vinden dat Waals wel mooi praat over een beter jeugdbeleid, maar in werkelijkheid jongeren in het nauw drijft.

Opklopt

Waals kreeg ook kritiek van de directie van scholengemeenschap het Raaylandcollege, dat hij een te zachtaardig optreden tegen racisten verweet. De burgemeester heeft het college onherstelbare schade toegebracht door zijn publieke uitspraken, aldus schooldirecteur Van Ewijck. Net als de kritische jongeren vindt Van Ewijck dat Waals de dingen in de media opzettelijk opklopt. En dat terwijl zijn school alles uit de kast zou halen om problemen op te lossen, aldus de directeur.

Waals liet de gemeenteraad nog weten blij te zijn met het initiatief van minister Donner om in kaart te brengen wat de verrechtsing van de jeugd betekent voor de cohesie van het platteland. En hij benadrukte, dat de situatie in de regio Noord-Limburg en Oost-Brabant wat betreft rechtsextremisme dreigend is, en afwijkt van het landelijke beeld.