DEN HAAG - Het kabinet is niet overtuigd van de noodzaak om met wetgeving klokkenluiders in het bedrijfsleven te beschermen tegen ontslag door hun werkgever. De regering voelt ook niet voor een klokkenluidersfonds om de mensen die misstanden aan het licht brengen door vergoedingen bij te staan.

Dat hebben de ministers Brinkhorst (Economische Zaken), De Geus (Sociale Zaken) en Donner (Justitie) dinsdag geschreven aan de Tweede Kamer. Na de bouwfraude werd vanuit de Tweede Kamer aangedrongen op betere bescherming van klokkenluiders.

De Sociaal-economische Raad heeft hierover een advies uitgebracht. Dat brengt het kabinet tot het standpunt, dat werkgevers en werknemers "primair een eigen verantwoordelijkheid hebben" bij een "vermoeden van misstand in de onderneming".