DEN HAAG - Gehandicapte leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mogen een rugzakje met geld tegemoet zien. Daarmee kunnen ze voorzieningen betalen om regulier onderwijs te volgen. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs) komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven dat Rutte, verantwoordelijk voor het mbo, de kamer binnenkort zal informeren hoe de zogeheten leerlinggebonden financiering in het mbo eruit gaat zien. Rutte wilde er aanvankelijk niet aan en had er ook geen geld voor.

In het basis- en voortgezet onderwijs kunnen gehandicapte leerlingen al geld krijgen om toch naar een reguliere school te gaan. In het mbo is dit ook hard nodig, vindt de Kamer, want 60 procent van de mbo'ers met een gebrek maakt de opleiding niet af.

Rutte vond dat de grote regionale opleidingencentra (ROC's) zelf goed kunen zorgen voor voorzieningen voor gehandicapte leerlingen. Bovendien zou invoering van het rugzakje in het mbo veel geld kosten en meer regels tot gevolg hebben.