DEN HAAG - Het conflict tussen het kabinet en de vakbonden over het prepensioen heeft Nederlanders nauwelijks bewuster gemaakt van hun ouderdomspensioen. Slechts 13 procent van de bevolking is goed op de hoogte van het inkomen na hun 65e. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Pensioenkijker.nl dinsdag heeft bekendgemaakt.

Nederlanders blijken ook geen idee te hebben hoeveel zij betalen aan hun oudedagsvoorziening. "Negentig procent van de ondervraagden die zegt dit wel te weten, schat deze bijdrage veel te laag in", aldus de Pensioenkijker.

Van de Nederlanders weet 37 procent niet welk deel van zijn bruto-inkomen naar de oudedagsvoorziening gaat, die meestal bestaat uit de AOW en het ouderdomspensioen. Volgens de Pensioenkijker, waarin onder andere vakbonden, de Consumentenbond, verzekeraars en pensioenfondsen zitten, besteden de meeste werknemers in totaal ten minste 20 procent van het brutosalaris aan deze twee regelingen.

De Pensioenkijker is bezorgd over het lage bewustzijn over de pensioenen. "Iedereen die werkt, werkt eigenlijk een dag in de week voor zijn pensioen. Mensen zouden dus beter moeten stilstaan bij hun eigen pensioensituatie", aldus voorzitter E. ter Veld van de stichting.