WILLEMSTAD - "Nauwe internationale samenwerking is het meest effectief als het gaat om de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit zoals drugssmokkel." Dat zegt hoofdofficier van Justitie van de Nederlandse Antillen, D. Piar.

Piar reageert op de Nederlandse Politiebond, die in een brief aan minister De Vries (Binnenlandse Zaken) heeft gesteld dat Nederland de bestrijding van drugssmokkel op de Nederlandse Antillen in eigen hand moet nemen.

Volgens Piar is het staatsrechtelijk niet mogelijk dat Nederland de bestrijding van de drugssmokkel uit Antilliaanse handen zou nemen. "Daar staat tegenover dat de Antillen de strijd tegen de drugshandel in hun eentje niet kunnen winnen. Maar Nederland kan het ook niet alleen. Zelfs de Verenigde Staten kunnen het niet zonder hulp. We hebben elkaar nodig", aldus Piar.

Onmogelijk

De hoofdofficier van justitie is het ook niet eens met de Politiebond dat de bestrijding van drugssmokkel op de Nederlandse Antillen volledig faalt. "We doen wat we kunnen binnen de mogelijkheden die we hebben", zegt Piar. Hij wijst op de onbegrensde financiële middelen van de grote drugscriminelen. "Het is voor ons onmogelijk dat bij te houden." Volgens de Politiebond beschikken de Nederlandse en de Antilliaanse drugsbestrijders op de Antillen niet over voldoende middelen om de omvangrijke drugstransporten enigszins in te dammen.

Van onderlinge tegenwerking tussen de Antilliaanse opsporingsambtenaren en hun Nederlandse collega's, zoals de Politiebond stelt, weet Piar niets. Volgens de Politiebond zou uitwisseling van informatie vooral op Curaçao en Sint-Maarten moeizaam verlopen. Piar vermoedt dat drugsbendes proberen een wig te drijven tussen de opsporingsdiensten van de verschillende landen. "We moeten daar boven staan en ons niet laten afleiden van waar het werkelijk om gaat: de strijd tegen drugs", aldus Piar.

De Antilliaanse minister Ribeiro (Justitie) wilde nog geen commentaar geven op de brief van de Politiebond.