DEN HAAG - GroenLinks blaast de campagne tegen luxe terreinwagens nieuw leven in. Volgens de partij kunnen gemeenten wel degelijk maatregelen nemen om deze wagens te weren, bijvoorbeeld uit de buurt van scholen.

GroenLinks-fracties in plaatsen als Nijmegen, Amersfoort en Leusden gaan vanaf maandag weer de boer op met zulke voorstellen. Oktober vorig jaar probeerde de fractie van GroenLinks in Nijmegen een parkeerverbod voor dit soort wagens ('PC-Hoofttractoren' of 'asobakken') door te drukken. De gemoederen liepen hoog op, tot ver buiten de gemeentegrenzen. Uiteindelijk liep het initiatief stuk op het college van burgemeester en wethouders. Dat besloot een door de gemeenteraad aanvaarde motie naast zich neer te leggen.

Daarvoor voerde het college naast technische ook juridische gronden aan, maar volgens Tweede-Kamerlid Duyvendak hebben gemeenten voldoende juridische mogelijkheden. Zij kunnen het gebruik van de terreinwagens reguleren door bepaalde wegen, zoals bij scholen, voor ze af te sluiten. Het rijden kan ook worden ontmoedigd door een hoger parkeertarief. Ook zouden gemeenten via het instrument van een Algemene Plaatselijke Verordening het parkeren van grote voertuigen op bepaalde plaatsen kunnen tegengaan.

SUV

Eerder pleitte GroenLinks voor landelijke maatregelen tegen de vermeende overlast van SUV's, naar de Engelse afkorting voor deze wagens. In de vorm van hogere wegenbelasting, een verbod op 'koeienvangers' en een verbod op de allergrootste terreinwagens. Minister Peijs (Verkeer) gaf niet thuis en beloofde alleen een onderzoek naar de nadelige gevolgen van dit type auto's.

Volgens verkeersorganisaties zoals SWOV en 3VO zijn SUV's extra onveilig; bij botsingen met 'gewone' wagens vallen onder inzittenden daarvan drie keer zoveel doden als bij een ongeval tussne normale auto's. Een stoere voorbumper als de koeienvanger, waarvan de harde versies in Europa op termijn misschien in de ban gaan, maakt dat alleen maar erger.

Verkoop

De verkoop van terreinwagens stijgt gestaag. Volgens cijfers van brancheorganisatie RAI zijn er in 2004 19.369 stuks verkocht tegen 17.253 in 2003, een stijging van 12,3 procent. Het marktaandeel, hoe bescheiden ook, groeide van 3,5 tot 4 procent. De plannen van GroenLinks kunnen op voorhand opnieuw op forse kritiek rekenen van RAI en Bovag. "Terreinwagens zijn gewoon goedgekeurd en toegelaten op de weg. Eigenaren betalen ook alle lasten." Een RAI-woordvoerder spreekt van een bijna heilloze maatregel om te handhaven.