VATICAANSTAD - Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van paus Johannes Paulus II. Wereldleiders waren er snel bij om uiting te geven aan hun rouw en om respect te tonen voor de kerkvorst die in oktober 1978 aantrad als de leider van de circa een miljard rooms-katholieken in de wereld.

De wereld heeft een kampioen van de menselijke vrijheid verloren, zei de Amerikaanse president Bush. "Een goede en gelovige dienaar van God is thuisgeroepen", aldus het staatshoofd. De paus was een inspirator voor miljoenen Amerikanen en nog vele anderen elders in de wereld. Bush noemde Johannes Paulus II "nederig, wijs en onverschrokken".

De Britse premier Blair: "Hij was een inspiratie, een man van buitengewoon geloof, waardigheid en moed." President Chirac van Frankrijk stelde dat "Frankrijk diep is doordrongen van deze rouw. Hetzelfde geldt voor iedere Fransman die zich vereenzelvigt met de boodschap van de Rooms-Katholieke Kerk."

Annan

De paus was "een onvermoeibaar pleitbezorger van de vrede". Dat heeft VN-secretaris-generaal Kofi Annan gezegd in reactie op het overlijden van de paus. "Hij was zeer bezorgd over de wereld waarin wij leven en vond net als ik dat in een oorlog iedereen verliezer is", zei de VN-topman die "diep bedroefd" is over de dood van de kerkvorst.

Annan zei goede herinneringen te hebben aan ontmoetingen met de zaterdag overleden paus. "Vooral toen wij bijeen waren in zijn privé-vertrekken en overlegden over de vraagstukken van oorlog en vrede, en toen we nadachten over wat we moesten doen in Kosovo."

Balkenende

Volgens premier Balkenende verliest "de katholieke wereld een uniek leider die meer dan een kwart eeuw een heel eigen stempel heeft gedrukt op de ontwikkelingen in de wereld. De paus was een man die vond dat een mens moet doen wat in zijn vermogen ligt om het goede te bevorderen. De boodschap die hij ons meegeeft is: Berust niet in onrecht en armoede. Je kunt als mens het verschil maken."

Koningin Beatrix heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van paus Johannes Paulus II. Zij heeft in een telegram aan het Vaticaan haar deelneming betuigd.

Simonis

Paus Johannes Paulus II was volgens kardinaal Simonis een "rots in de branding" van de Rooms-Katholieke Kerk, die hij 25 jaar in soms roerige tijden heeft geleid. Ook was hij een "verbazingwekkende en bewonderenswaardige man" en een onvermoeibaar strijder voor de menselijke waardigheid en mensenrechten.

Dat heeft kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht, gezegd in een reactie op het overlijden van de paus. Johannes Paulus II gaat wat hem betreft de geschiedenis in als "een van de grootste pausen van de kerk".