DEN HAAG - Op ministerieel niveau zijn maandag handtekeningen gezet onder een verdrag dat Nederlandse controle op bijstandsfraude in Marokko mogelijk maakt. Maar of daarmee de aangekondigde maatregelen tegen Marokko van tafel zijn is nog niet duidelijk, omdat de parlementen van beide landen het verdrag nog niet hebben goedgekeurd.

Het demissionaire kabinet beslist vrijdag of het de maatregelen, die op 1 juli in zouden moeten gaan, doorzet of afblaast.

Afgesproken was dat de sancties pas van tafel zouden zijn, als ook de parlementen akkoord zijn gegaan met het verdrag.

Eerder dit jaar kondigde het kabinet op initiatief van minister Vermeend van Sociale Zaken aan de kinderbijslag voor kinderen die na 1 juli in Marokko worden geboren af te schaffen. Daar bovenop zou de export van uitkeringen als de WAO en de AOW naar Marokko per januari 2003 worden stopgezet voor nieuwe gevallen.

Onrecht

Het kabinet bereidde de sancties voor omdat Marokko weigerde mee te werken aan controles op bijstandsfraude. Nederland wil in het Marokkaanse kadaster kunnen onderzoeken of iemand die hier een bijstandsuitkering krijgt in het Noord-Afrikaanse land vermogen bezit, waardoor die uitkering misschien ten onrechte wordt verstrekt.

Het conflict hierover sleept zich al tijdenlang voort. Diplomatieke inspanningen leverden het afgelopen jaar niets op. Het kabinet eiste een nieuw sociaal zekerheidsverdrag met Marokko dat de export van uitkeringen als de WAO en de AOW regelt en de controles op bijstandsfraude mogelijk maakt. De Marokkaanse ambtgenoot van Vermeend heeft dat maandag ondertekend, evenals de Nederlandse ambassadeur in Marokko.

Het debat in de Eerste Kamer over de sancties tegen Marokko is dinsdag in afwachting van het kabinetsberaad opgeschort.