UDEN - Uden overweegt het kledingmerk Lonsdale, dat vaak wordt geassocieerd met racistische ideeën, te verbieden. Het verbod is een voorbeeld van een aantal maatregelen die de gemeente wil nemen na twee brandstichtingen in de islamitische basisschool Bedir. Dat zei een gemeentewoordvoerster zaterdag.

De maatregelen worden gebundeld in een actieplan waaraan de gemeente samen met scholen, verenigingen en andere jeugdinstellingen werkt. Het college van burgemeester en wethouders vergadert dinsdag over het plan.

Spoedberaad

De maat is vol, stelde het college deze week al na een spoedberaad. De gemeente Uden besliste toen voortaan harder op te treden tegen jongeren die over de schreef gaan. Tot nu toe was het beleid vooral gericht op het voorkomen van buitensporig gedrag, maar dat wordt nu uitgebreid met 'lik-op-stuk'-beleid. Daden als het bekladden van de moskee en de brandstichtingen in november 2004 en afgelopen zondag tolereert Uden niet meer.

Overleg

Na de eerste brand bij Bedir in 2004 heeft de gemeente een plan ontwikkeld over de manier waarop met verschillende groepen in de samenleving kan worden overlegd. In het nieuwe plan zal de gemeente nog vaker dan de afgelopen maanden overleg voeren met ouders, scholen, politie en jongerenwerk. Het doel is weten wat er leeft in Uden.

Het Udens College ziet niets in het verbieden van welke kleding dan ook. Dat heeft weinig zin, aldus directeur H. Kremers. Hij hecht meer waarde aan een discussie met jongeren. Het gaat meer om wat er tussen de oren zit dan de kleding die ze dragen. Bovendien voorziet het college praktische problemen. Als het ene merk wordt verboden, komen de leerlingen de volgende dag weer met andere kleding op school.

Dokkum

De gemeente is niet de eerste die aan het verbieden van het kledingmerk denkt. Met ingang van afgelopen schooljaar weert het Dockinga College in Dokkum de kleding. Onlangs wilde een aantal discotheken in Groningen het merk verbieden, maar zag daar toch op het laatste moment van af.