DEN HAAG - Zeker 2000 D66'ers zijn zaterdag in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag begonnen met de besprekingen van het vorige week gesloten coalitieakkoord tussen CDA, VVD en D66. Als zij die afspraken over bestuurlijke vernieuwing en extra geld voor onderwijs en innovatie zouden verwerpen, dreigt de val van het kabinet.

Tijdens het ingelaste partijcongres zullen D66-leider Dittrich en de D66-bewindslieden Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing), Brinkhorst (Economische Zaken) en Van der Laan (Media) het akkoord verdedigen. Daarna krijgen de leden de kans hun mening te geven. Naar verwachting aan het einde van de middag zullen de leden erover stemmen.

Dittrich betuigt spijt

D66-leider Dittrich heeft tegenover zijn achterban zijn spijt betuigd over de snelle benoeming van D66-minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing). Tijdens het partijcongres zaterdag gaf Dittrich toe dat hij niet goed heeft ingezien dat het congres zich op die manier "voor het blok" voelde gezet bij de beslissing over het nieuwe coalitieakkoord. "Het spijt me. Ik heb dat verkeerd ingeschat", zei Dittrich.

Hij zei dat nadat hij eerst zijn beweegredenen had uiteengezet waarom Pechtold al op dinsdag als opvolger van de afgetreden D66-minister De Graaf naar voren werd geschoven. Dittrich meende dat het goed was als de leden zaterdag tijdens het congres een volwaardig minister tegenover zich vonden die kon toelichten wat hij op het terrein van bestuurlijke vernieuwing van plan is. "Een service aan het congres", zei Dittrich. Dat kwam hem op boegeroep uit de zaal te staan.

Verder legde Dittrich uit dat CDA en VVD met het zogeheten paasakkoord voor het eerst erkennen dat er iets mis is met de relatie tussen de kiezer en de gekozene en met de machtsvorming.

Gekozen burgemeester

"Dat is een belangrijk winstpunt van de afgelopen week." Volgens de D66-leider is zijn partij voor een direct door de bevolking gekozen burgemeester. "Dus laten we dat dan meteen in de Grondwet zetten. CDA en VVD kunnen dat nu niet meer loslaten", aldus Dittrich. Hij voorziet dat de discussie nog niet af is, ook niet binnen de PvdA.

De sociaal-democraten zijn tegen een direct gekozen burgemeester en willen die laten kiezen door de gemeenteraad. Dittrich zei te verwachten dat binnen de PvdA een stroming zal opstaan die erop uit is om de burgemeester rechtstreeks te laten kiezen. Hij zei dat hij veel mails van PvdA'ers hierover heeft gekregen de afgelopen week.

Dittrich wil dat D66 in mei 2007 naar de kiezer kan toegaan met een rechte rug en een opgeheven hoofd. En dat de partij kan laten zien dat er lastige maatregelen zijn genomen maar om Nederland op een goede manier de toekomst in te leiden. "Ik hoop dat het congres ons de kans geeft om nog twee jaar door te regeren."

Landsbelang

D66-vice-premier Brinkhorst heeft zijn partijgenoten zaterdag opgeroepen "het landsbelang" in ogenschouw te houden bij de beoordeling van het coalitieakkoord van CDA, VVD en D66. Hij waarschuwde dat als het kabinet valt het land uitgeleverd wordt aan "de populisten" van links en rechts.

De oproep van Brinkhorst kreeg in de vorm van een lang applaus veel bijval van de aanwezige partijleden. De D66-bewindsman zei te hopen dat zijn partij versterkt uit deze crisis zal komen.

Publieke omroep

Ook de toelichting van D66-staatssecretaris Van der Laan (Media) op de coalitieafspraken over de publieke omroep kon op de instemming van een groot deel van de leden rekenen. Ze had kritiek op omroepverenigingen als NCRV en Tros die vrijdag D66-leden via advertenties en spotjes opriepen tegen de mediaparagraaf van het akkoord te stemmen. Van der Laan noemde het "volstrekte nonsens" dat de politiek zich zou willen bemoeien met de inhoud van tv-programma's. "Bij gebrek aan argumenten schetsen ze een onjuist beeld", zei ze over de omroepacties.

De Graaf stemt voor

De afgetreden minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) wil zaterdagmiddag voor het paasakkoord stemmen, dat tijdens het congres van D66 beslissend is voor het voortbestaan van de coalitie van deze partij met CDA en VVD.

Voor De Graaf weegt zwaar dat het voortbestaan van de regering in het geding is.

Actievoerders

Bij de ingang van het congrescentrum voerden enkele individuen en een paar organisaties zoals Greenpeace en Keer 't Tij actie om hun eigen punten in het akkoord te krijgen, zoals meer aandacht voor milieu of het stoppen van het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers.