DEN HAAG - De onderhandelaars van CDA, LPF en VVD zijn dinsdagmiddag aan tafel bij informateur Donner geschoven voor overleg over de tekst van het regeerakkoord.

Donner heeft een concept gemaakt en Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (VVD) kunnen nu hun mening erover geven. CDA'ers en VVD'ers hebben al laten doorschemeren dat wat hen betreft het twintig pagina's tellende stuk wel wat bondiger geformuleerd mag worden.

De onderhandelaars beginnen met de bespreking van de inleiding en het motto om vervolgens hoofstukken als veiligheid, zorg en onderwijs onder de loep te nemen.

Onduidelijk is nog of er dinsdag voldoende tijd is om ook heikele kwesties als de WAO, Schiphol en het boren in de Waddenzee aan bod te laten komen. Bij die zaken verschillen de partijen over de precieze formulering van wat wel en wat niet toegezegd kan worden.