LOMMEL/BRUSSEL - De Belgische justitie heeft een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld naar het Nederlandse sektepaar Cees en Agnes L. van de Rehobothkerk. Oud-leden van de beweging beschuldigen het koppel van machtsmisbruik.

Justitie in Hasselt deelde dat vrijdag mee. De zaak kwam aan het rollen toen de Kempische Volle Evangelie Gemeente, zoals de beweging officieel heet, zich wilde aansluiten bij het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVB). Dat is de vereniging van door de Belgische overheid erkende pinkstergemeenten in Vlaanderen. Toen het verbond de werkwijzen van de kerk onderzocht, deden meer dan honderd oud-leden hun beklag over de beweging.

Tweeling

Zo zou het Nederlandse paar hebben geprobeerd een in de moederschoot gestorven tweeling opnieuw tot leven te wekken. "De moeder werd tijdens de gebedsdienst naar voren geroepen terwijl Agnes en Cees L. de dode baby's in haar buik opnieuw tot leven riepen. Wekenlang speelde het tweetal voor God", aldus een getuige vrijdag in de Gazet van Antwerpen.

Voorzitter K. Celis van het VVB sprak met vijftig van de honderd klagers en met de leiding van de sekte. "Op basis daarvan moesten wij een verslag maken. We hebben toen om een mandaat gevraagd om verder onderzoek te doen", aldus Celis.

Dat onderzoek weigerde de Rehobothleiding echter, waarna ze zelf besloot haar aanvraag in te trekken. De kerk gaat nu verder als onafhankelijke, niet-gebonden pinkstergemeente, maar wordt daarmee niet erkend door de Belgische overheid.

Misbruik

Justitie in Hasselt doet lopende het onderzoek geen uitspraken. De aantijgingen betreffen het misbruik van vertrouwen en oplichting, aldus een woordvoerder. Het onderzoek wordt voor het Belgisch gerecht bemoeilijkt doordat de meeste feiten werden gepleegd in Nederland.

Het duo L., van oorsprong afkomstig uit Zwijndrecht, begon in 1983 met hun Kempische Volle Evangelie Gemeente Rehoboth in Eersel, vlak onder Eindhoven. Begin 2004 verhuisde het kerkgenootschap naar het vlak over de grens gelegen Lommel, waar het in september van dat jaar een nieuw kerkgebouw betrok.

De beweging schat haar ledental op 150. Het echtpaar L. was niet bereikbaar voor commentaar.