Man geeft vrouwelijke raadsleden geen hand

ROTTERDAM - Een lid van de cliëntenraad van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) in Rotterdam heeft geweigerd twee vrouwelijke politici de hand te schudden. Het voorval vond plaats tijdens een vergadering waarbij de nieuwe cliëntenraad kennismaakte met de raadscommissie Sociale Zaken. De fracties van Leefbaar Rotterdam en de VVD spreken van onacceptabel gedrag.

De woordvoerder van de cliëntenraad betreurt het gebeuren, ook al omdat door vooraf te overleggen is geprobeerd een incident te voorkomen. "Deze man is een strikte islamiet die wegens zijn geloofsovertuiging geen vrouwen de hand schudt. Dat wisten we, want ook de vrouwelijke leden in de cliëntenraad kregen geen hand van hem. Zoals hij ook niet op de groepsfoto ging. Om mogelijke problemen te voorkomen, is er daarom enige weken geleden al contact over geweest met de raadscommissie."

Opvatting

In de cliëntenraad is de overtuiging van de man vooralsnog geen probleem. "Hij is een hoog opgeleide, zeer beleefde man die heel goed Nederlands spreekt. De cliëntenraad moet zoveel mogelijk een doorsnede van de Rotterdamse bevolking zijn en deze meneer is echt niet enige met deze opvatting. Als gemeente moet je daar mee kunnen omgaan", aldus de zegsman.

Opheldering

Leefbaar Rotterdam (LR) en de VVD nemen de zaak hoog op en gaan opheldering vragen bij burgemeester en wethouders. Ze vragen zich af hoe "een reïntegratieprocedure goed kan verlopen als diegenen die het goede voorbeeld zouden moeten geven niet eens zijn ingeburgerd".

Het is volgens R. Sörensen (LR) en G. van Gent (VVD) "onacceptabel dat een persoon die een uitkering ontvangt, dit gedrag vertoont, zeker als die persoon ook nog zitting neemt in de cliëntenraad en daarmee 40.000 bijstandsgerechtigden vertegenwoordigt".

Belediging

Sörensen, die geen lid is van de commissie Sociale Zaken, bemoeide zich ermee toen hij zag dat zijn schoondochter Joanna Brand en VVD-raadslid Henny van Houts geen hand kregen. Volgens hem moet degene die weigert iemand een hand te schudden zich kunnen voorstellen dat die weigering overkomt als een belediging.

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde donderdag geen commentaar geven.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie