AMSTERDAM - De afdelingen Amsterdam en Overijssel van D66 staan achter het paasakkoord. Den Haag en Utrecht gaan schoorvoetend akkoord. En afdeling Rotterdam is niet overtuigd geraakt van het paasakkoord dat de D66-top heeft gesloten met CDA en VVD.

De Rotterdamse achterban van de Democraten ziet onvoldoende garanties dat de afspraken haalbaar zijn. "Ze zijn te vaag om de programmapunten van D66 gerealiseerd te krijgen in deze kabinetsperiode."

Impuls

Dat heeft vice-voorzitter J. Bijl donderdag namens de afdeling laten weten na een ingelaste vergadering woensdag. Daar kwam D66-Tweede-Kamerlid Koser-Kaya een toelichting geven op de nieuwe afspraken. Maar de Rotterdammers geloven niet dat "een sociaal-liberale impuls" aan het kabinet wordt gegeven als compensatie voor het verlies van de gekozen burgemeester.

Zestig

Op de vergadering waren ongeveer zestig D66'ers afgekomen. Bijl schat dat ongeveer 70 procent tegen was en de rest voor. "De fractie zal zaterdag erg veel moeten doen om ons ervan te overtuigen alsnog voor te stemmen."

Bijl wijst erop dat er veel kritiek op de D66-top is vanwege de snelle benoeming van A. Pechtold als opvolger van de opgestapte De Graaf. "Dat zet extra druk op een toch al geëmotioneerd verhaal", aldus Bijl.

Grondwet

Verder zit het de Rotterdamse D66'ers hoog dat de partij de aanstellingswijze van de burgemeester nu in de Grondwet wil regelen. Bijl verwacht dat zeker vijftig tot tachtig Rotterdammers zaterdag naar het congres gaan. "Maar met deze geladenheid kunnen dat er ook veel meer worden." Rotterdam is met bijna zeshonderd leden de op drie na grootste D66-afdeling.

Amsterdam

De D66-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam stemt zaterdag op het partijcongres voor het Paasakkoord en daarmee tegen de val van het kabinet. "Wij hebben wel nog een paar vragen, maar als we daar bevredigende antwoorden op krijgen stemt de fractie in met het akkoord." Dat zei fractievoorzitter Saskia Bruines donderdag.

Ieder D66-lid brengt zijn eigen stem uit. De Amsterdamse fractie hoeft geen eenduidig standpunt te hebben, maar volgens Bruines is de hele fractie voor het Paasakkoord.

Milieu

De leden van D66 Amsterdam discussieerden woensdag met Tweede-Kamerlid Van der Laan over het Paasakkoord. Het afdelingsbestuur van D66 stelde daar een motie op, die zaterdag wordt ingebracht. "Die motie bepleit onder meer extra aandacht voor het milieu", aldus Bruines.

Volgens de voorzitter bleek uit een peiling aan het einde van de avond dat een ruime meerderheid van de aanwezigen zaterdag voor het akkoord zal stemmen.

Den Haag

"De avond begon in rebellie. Maar na een uitgebreide uitleg leek een nipte meerderheid zich achter het paasakkoord met CDA en VVD te scharen." Dat concludeerde Marjolein de Jong, lid van de gemeenteraadsfractie in Den Haag donderdag na de vergadering van de Haagse afdeling van D66.

Brinkhorst

Daar gaven liefst drie partijprominenten uitleg over de gevolgde strategie. Niet alleen senator Eddy Schuyer en parlementariër Ursie Lambrechts, maar zelfs D66-boegbeeld Laurens Jan Brinkhorst richtte zich nog kort persoonlijk tot de leden.

"Het hangt nog wel af van de verdere uitleg zaterdag op het partijcongres. Je merkt bij dit soort dingen altijd een grote behoefte aan informatie. Als je erbij betrokken bent, wil je alles weten."

Het heikele punt draaide volgens De Jong om het besluit in het kabinet te blijven en er niet uit te stappen en opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan. "De een sprak van 'verkwanselen van het gedachtegoed', de ander van 'kom op, we maken er wat van'." Den Haag is na Amsterdam de grootste afdeling van D66.

Utrecht

D66 staat in de regio Utrecht in wankel evenwicht tussen voor- en tegenstanders van het met CDA en VVD gesloten paasakkoord. Uit een stemming per e-mail onder de leden blijkt dat 124 voor zijn om door te gaan met dit kabinet, 112 tegen en 9 twijfelen. "Het wordt zaterdag kielekiele", constateerde regiovoorzitter Janny Flierjans donderdag.

De regio, met in de stad het gros van de 1500 leden, telt vijfhonderd leden met een elektronische brievenbus. Van hen heeft bijna de helft gereageerd op de simpele vragen: 'bent u al dan niet voor doorgaan met dit kabinet' en 'bent u tevreden met het bereikte akkoord'.

'ongeloofwaardig'

Als het alleen om die laatste vraag zou draaien, zou het partijbestuur - inclusief de zojuist van voorzitter tot minister gepromoveerde Pechtold - moeten afdruipen. De grote meerderheid is allesbehalve tevreden. De meesten treuren vooral om het verlies van het sociale gezicht binnen de centrum-rechtse coalitie. Ze vinden D66 daarin 'ongeloofwaardig' en vragen zich af waar het 'sociaal-liberale beleid' is gebleven.

Een enkeling wijst erop dat het akkoord niet rept van een generaal pardon voor de 26.000 asielzoekers. En vooral klinkt kritiek op de onderwijs-paragrafen in de overeenkomst. 'Door de hogere aardgasbaten was meer geld voor onderwijs er toch wel gekomen', merken ze op en ook 'Waar zijn de eerder toegezegde miljoenen voor het hoger onderwijs'?

Socialer

Flierjans concludeert dat haar partij op het congres, dat later volgt in mei, moet praten over het bijstellen van de koers. "Niet meer zo rechts, een socialer gezicht."

Overijssel

Overijssel staat achter het paasakkoord van de D66-top. Op een "rustige" vergadering in Enschede bleek de grote meerderheid van de leden het ermee eens.

"Het was sjieker geweest als de ministerspost was ingevuld na afloop van het congres. Maar je doet het nooit goed want het congres wil ook weten wie de kar gaat trekken", vatte Marc-Jan Ahne, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Deventer donderdag de stemming van de vorige avond samen. Die vergadering was zowel voor Enschede als de regio Overijssel bedoeld.

Draagvlak

Volgens Ahne steigerde maar een enkeling tegen de paasovereenkomst met CDA en VVD. "De meesten vonden dat ondanks of dankzij het akkoord D66 een plaats heeft in dit kabinet. We realiseren ons dat de gekozen burgemeester weinig draagvlak heeft.

De Graafs opvolger Pechtold gaat proberen dat te verwerven. We hebben nu tweemaal het lid op de neus gekregen, eerder met het referendum al. Misschien is het ook wel te veel aan D66 gerelateerd."