Belastingbetalers eisen zelfde behandeling als 'kampers'

DEN BOSCH/BAEXEM - Een groep van zeventig mensen gaat de rechter vragen om teruggave van hun belastingafdracht uit de afgelopen jaren. Ze voelen zich ongelijk behandeld omdat personen in zogenoemde fiscale vrijstaten, zoals woonwagenkampen, jarenlang geen of weinig belasting hoefden te betalen.

Belastingadviseur en jurist C. Meerts uit Baexem (Limburg) meldde zich donderdagochtend met 77 beroepschriften bij het gerechtshof in Den Bosch. Zijn cliënten gaan allemaal tegelijk in beroep tegen de afwijzing van hun bezwaren.

De belastingdienst wees de bezwaren af omdat hun situatie onvergelijkbaar is met bijvoorbeeld woonwagenbewoners. De Nationale Ombudsman beoordeelde die motivering eind vorig jaar als "ontoereikend".

In een recente brief aan Meerts omschrijft de dienst de kenmerken van belastingplichtigen die tot vrijplaatsen behoren. Het gaat onder meer om mensen die weigeren een ordelijke administratie te voeren, intimidatie niet schuwen, dreigen met geweld en overige criminele activiteiten ontplooien. Vervolgens stelt de belastingdienst wederom dat het gelijkheidsbeginsel niet opgaat omdat de eiser "onvergelijkbaar is met deze belastingplichtigen".

'Oninbaar'

Een jaar geleden werd bekend dat de belastingdienst personen die weigerden belasting te betalen, ongemoeid liet. Na twee jaar werden zij als 'oninbaar' bestempeld. De overheid liep enkele tientallen miljoenen euro's mis.

Tot die bekentenis kwam staatssecretaris Wijn (Financiën) nadat was gebleken dat bewoners van woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht jarenlang een laag belastingtarief (3 procent) betaalden omdat hun financiën niet te controleren waren. Aan al deze afspraken met probleemgroepen zoals kampbewoners en Hells Angels, werd een einde gemaakt.

Of iemand in een woonwagen woont, er agressief uitziet of er dreigend uitziet is volgens belastingdeskundige prof. dr. mr. A. Lubbers van de Universiteit Leiden niet relevant. Toch gelooft hij niet dat een beroep op gelijke behandeling veel zin heeft. "Ons land komt in grote financiële problemen als de rechter die stelling honoreert. Hij moet dus op zoek naar een list." Lubbers verwacht dat de rechtbank zal zeggen dat het gelijkheidsbeginsel niet voor een onwettelijke regeling geldt.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie