Raad voor Cultuur wil twee netten

DEN HAAG - De Raad voor Cultuur stelt in een advies aan staatssecretaris Van der Laan (Media, D66) voor dat er een publiek televisiekanaal verdwijnt. Er zouden twee 'generieke' kanalen moeten overblijven, een algemeen net en een verdiepend net, zo stelde de raad donderdag.

Dat standpunt is wezenlijk anders dan de plannen die de coalitiepartijen onlangs vastlegden in het zogenoemde paasakkoord. Van der Laan maakte daarin duidelijk dat ze de 'nettendiscussie' eigenlijk achterhaald vindt, omdat in de toekomst vele partijen via digitale kanalen kunnen gaan uitzenden. Juist daarom acht zij het van belang dat Publieke Omroep (PO) drie algemene netten behoudt, als vlaggenschip voor meerdere publieke themakanalen die via digitale mogelijkheden kunnen worden aangeboden.

Sorgdrager

Voorzitter W. Sorgdrager (D66) van de Raad voor Cultuur zei dat het advies voor een groot deel overeenkomt met de mediaparagraaf in het paasakkoord. Ze ziet het akkoord echter wel als een opstapje naar drastischer ingrijpen in het omroepbestel. Zo wil de raad de rol van de omroepen nog meer terugdringen tot een soort van productiehuizen. De raad vindt het fout dat in het plan van de coalitiepartijen de omroepen nog enige autonomie behouden, want op die manier worden conflicten ingebakken, is de lezing van de raad.

Nieuwsvoorziening

Het adviesorgaan is van mening dat in de toekomst een publieke mediaorganisatie (pmo) bestaansrecht houdt, omdat bijvoorbeeld de continuïteit van goede nieuwsvoorziening bij commerciële aanbieders in het gedrang kan komen als de inkomsten tegenzitten. Wel zou zo'n pmo reclamevrij moeten zijn, betoogde G. Hulshof, in de raad belast met mediazaken. "Enerzijds omdat de huidige Publieke Omroep behoorlijk ingrijpt in de reclamemarkt en anderzijds om de onafhankelijkheid van de pmo veilig te stellen."

Reclamegeld

Om het gebrek aan reclamegeld te compenseren moet de overheid het omroepbudget verhogen. De twee overgebleven tv-netten zouden dat geld samen met een op te richten fonds voor de media moeten besteden aan "vernieuwing van de mediacontent, zoals aan de ontwikkeling van concepten en scenario's".

Wat de raad betreft mag de op te richten pmo ook sport en vermaak uitzenden. "Over amusement is de laatste tijd veel te doen geweest", aldus Hulshof. "Het is nauwelijks te verdedigen dat amusement een zorgplicht is die de overheid raakt, maar we zijn het eens met de staatssecretaris dat vermaak wel een vorm kan zijn om thema's voor het voetlicht te brengen. In die vorm achten wij het ook toegestaan."

De raad vergelijkt haar organisatiemodel niet met dat van de Britse BBC. "Dat gaat uit van een centrale staf die zelf ook zorgdraagt voor de programma's. Wij willen een pmo die, net als het Britse Channel 4, veel programma's bestelt bij producenten", aldus Hulshof.

Tip de redactie