WASHINGTON - De Amerikaanse president Bush is bereid een Palestijnse staat met tijdelijke grenzen te steunen 'als de Palestijnen nieuwe leiders hebben gekozen en hervormingen hebben doorgevoerd'. Bush zegt hiermee impliciet dat de Palestijnse president Yasser Arafat het veld moet ruimen.

Bush noemde Arafat niet bij naam, maar riep de Palestijnen op nieuwe leiders te kiezen, die "niet zijn gecompromitteerd door terreur". Hij vindt dat de huidige Palestijnse leiders terrorisme aanmoedigen. De Amerikaanse president zei dat in zijn langverwachte toespraak over de Midden-Oostenpolitiek van zijn land.

Nieuwe leiders

"Als het Palestijnse volk nieuwe leiders, nieuwe instellingen en nieuwe afspraken over veiligheid met hun buren heeft, zullen de Verenigde Staten de oprichting van een Palestijnse staat steunen", zei de president.

Verkiezingen houden

Van die staat zouden de grenzen en een aantal andere aspecten voorlopig moeten zijn tot er een definitieve oplossing is van het conflict in het Midden-Oosten. Bush bood de Palestijnen hulp aan om tegen het eind van het jaar verkiezingen te kunnen houden. Zijn adviseurs verwachten binnen achttien maanden een Palestijnse staat te kunnen oprichten, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

'Onaanvaardbaar'

De uitspraken van Bush over de vervanging van de huidige Palestijnse leiding zijn onaanvaardbaar. Dit heeft de Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat maandagavond gezegd in een reactie op de langverwachte rede van Bush.

Palestijnen 'ingenomen' met idee Bush

Arafat en de andere Palestijnse leiders zijn ingenomen met de ideeën voor vrede in het Midden-Oosten die Bush maandag in een toespraak uiteen heeft gezet. In een verklaring zegt de Palestijnse leiding dat ze met de Verenigde Staten wil overleggen over de uitvoering van de blauwdruk voor een Palestijnse staat. De verklaring uit naam van Arafat maakte geen melding van de oproep van Bush aan de Palestijnen om nieuwe leiders te kiezen.