DEN HAAG - Het aantal Nederlanders dat zich onveilig voelt, is in 2001 licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Vorig jaar gaf 22 procent van de bevolking aan zich wel eens onveilig te voelen. De stijging is toe te schrijven aan de aanslagen in de VS op 11 september.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (
CBS

Dit percentage lag op 21 procent. Na de aanslagen in de VS stijgt dit in het laatste kwartaal van 2001 tot 25 procent. Hierdoor komt het uiteindelijke percentage van mensen die zich niet veilig voelen op 22 procent uit.