DEN HAAG - De Koninklijke Landmacht schaft de groene baret ruim een jaar na invoering ervan weer af. Alle militairen krijgen in plaats daarvan een blauwgroene (petrol) baret, zodat die duidelijk te onderscheiden is van de groene baret van de commando's.

Dat heeft bevelhebber luitenant-generaal M. Urlings van de landmacht donderdag besloten, zei een woordvoerder van het ministerie van Defensie vrijdag. Ongeveer 36.000 baretten worden de komende maanden geleidelijk vervangen. Daarmee is een bedrag van circa 200.000 euro gemoeid, aldus de zegsman.

Wat er met de oude baretten gebeurt, is nog niet helemaal duidelijk. Ze gaan waarschijnlijk in de verkoop, zoals dat altijd met overtollig materiaal van Defensie gebeurt. Het kan volgens de woordvoerder ook zo zijn dat de baretten worden geschonken aan bijvoorbeeld het nieuwe leger in Irak.

Commandotroepen

Het Korps Commandotroepen en de Stichting Redt de Groene Baret, die zich in de nieuwe kleurschakering kunnen vinden, hebben zich altijd verzet tegen de bredere invoering van de groenkleurige baret. De stichting begon vorig jaar een bodemprocedure tegen het ministerie om het groene hoofddeksel exclusief voor commando's te behouden. Maar die zaak was volgens de woordvoerder van het departement niet de directe aanleiding om de kleur aan te passen.

In de praktijk bleek het kleurverschil tussen de groene baretten van de landmacht en die van de commando's namelijk niet zo evident te zijn als gedacht. Vooral in het volle zonlicht was het moeilijk het onderscheid te maken, aldus de woordvoerder.

Prins Bernhard

De groene baretten hebben de gemoederen in militaire kring de afgelopen jaren flink beziggehouden. Wijlen prins Bernhard, die in 1992 tot erecommando werd benoemd, kwam tijdens het laatste defilé van veteranen in Wageningen (5 mei) nog voor de commando's op. Hij zette toen een groene baret op en toonde zich daarmee solidair met de (oud-)commando's die hun groene baret exclusief voor zichzelf wilden houden.

De zeer verheugde Stichting Redt de Groene Baret, waarbij (oud-)commando's zijn betrokken, zal de procedure tegen de Staat direct stoppen, zei voorzitter W. Wentink. "Het siert de bevelhebber dat hij tot het voortschrijdende inzicht is gekomen om in het belang van velen dit onderscheidingsteken op waarde te schatten", zei hij. Ook het Korps Commandotroepen heeft verheugd gereageerd op het besluit van de bevelhebber.

De rechter in Den Haag had overigens in september 2003 bepaald dat de kleur groen niet uitsluitend voorbehouden is aan baretten van het Korps Commandotroepen en dat Defensie die kleur ook voor hoofddeksels bij andere legeronderdelen mag gebruiken.