De D66-fractie in de Tweede Kamer moet met een nieuwe referendumwet komen. De leden van de partij hebben op het partijcongres in Leeuwarden een motie daarover aangenomen. 

Het kabinet, waar D66 deel van uitmaakt, wil het raadgevende referendum afschaffen. 

Naast het feit dat de Tweede Kamerfractie van de partij zich nu hard moet gaan maken voor een nieuwe referendumwet, willen de leden van D66 ook dat de partij zich in blijft zetten voor correctieve referenda. Dat was een voorstel van de jongerenbeweging Jonge Democraten. Het partijbestuur had zich achter deze motie geschaard.

'Aftapwet'

Een ander voorstel van de jongerenbeweging was de oproep om bij het komende raadgevende referendum tegen de nieuwe 'aftapwet' te stemmen. Dit voorstel haalde het niet. 

D66 heeft eerder in zowel de Tweede als de Eerste Kamer tegen de 'aftapwet' gestemd, die officieel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heet. Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat achter de wet.

Veel leden van de partij toonden zich bezorgd over de privacy als gevolg van de Wiv.

Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?
103
Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?