DEN HAAG - De drie coalitiefracties gaan opnieuw praten over het regeerakkoord. Aanleiding hiervoor is dat de partijen het niet eens kunnen worden over de herziening van het kiesstelsel die daarin is afgesproken. D66-leider Dittrich zei dat woensdag in het debat over het aftreden van zijn partijgenoot De Graaf in de Tweede Kamer.

Als er geen akkoord komt, zal Dittrich geen nieuwe kandidaat voor de post van De Graaf voordragen. Dat zou een kabinetscrisis betekenen. Ook de andere D66-bewindslieden Brinkhorst (Economische Zaken) en Van der Laan (Media) beraden zich in afwachting van het coalitie-overleg, aldus Dittrich.

Hij maakte niet duidelijk welk resultaat hij verwacht van de coalitie-onderhandelingen. Hij wees erop dat er binnen en buiten de coalitie en ook in de samenleving geen draagvlak is voor de D66-plannen voor een ander kiesstelsel.