BRUSSEL - Europa streeft niet langer naar 60 tot 80 procent beperking van broeikasgassen in 2050. De staats- en regeringsleiders van de EU hebben dat doel woensdag geschrapt uit de conclusies van de tweedaagse EU-top.

De doelstelling voor de verminderde uitstoot in ontwikkelde landen ging de meeste landen te ver. Wel blijft men streven naar 15 tot 30 procent daling in 2020, vergeleken met 1990.

Temperatuur

De Europese Unie heeft woensdag wel opnieuw gesteld dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 2 graden. Een hogere temperatuur zou grote onherstelbare schade toebrengen aan de aarde.

De milieuministers van de 25 EU-landen hadden twee weken geleden nog unaniem aangedrongen op het milieudoel voor 2050. Ze vonden dat een passend vervolg op het zogeheten Kyoto-protocol, dat in 2012 afloopt.

Protocol

In het protocol verplichten veel landen zich om broeikasgassen te bestrijden. Die gassen ontstaan door auto's, energiecentrales en andere apparaten die fossiele grondstoffen verbranden. De VS produceren veel van deze gassen, maar weigeren de uitstoot te beperken.

Staatssecretaris Van Geel begon eind 2004 als fungerend EU-voorzitter overleg over een vervolg op het Kyoto-akkoord, waarbij ook de VS zouden meedoen.