BRUSSEL - De Europese leiders hebben dinsdagavond de versoepelingen van de EU-begrotingsregels goedgekeurd. Ze hebben een akkoord van de ministers van Financiën, dat zondagavond na een lange vergadering is bereikt, ongewijzigd overgenomen.

In de middag had de Italiaanse premier Berlusconi nog gezegd dat hij het moeizaam bereikte compromis wilde veranderen, maar daartoe was geen enkele van zijn collega's bereid.

Met de formele bekrachtiging komt een einde aan een jarenlange strijd over de begrotingsregels, vastgelegd in het zogeheten stabiliteitspact voor de euro. Dat schrijft voor dat begrotingstekorten van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product verboden zijn. Eurolanden die de regel overtreden, kunnen een boete krijgen.

Overeind

Deze basisregels blijven overeind, maar er komt een reeks uitzonderingen. Landen die de norm slechts licht overschrijden, kunnen zich beroepen op speciale omstandigheden, waardoor ze clementie kunnen krijgen. Mochten ze toch een procedure aan hun broek krijgen, dan krijgen ze meer tijd om het tekort terug te dringen.

De Nederlandse minister Zalm benadrukte eerder op de dag dat het niet alleen maar versoepelingen zijn. Tijdens economische voorspoed gaat Brussel voortaan juist strenger letten op de nationale begrotingen.