SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol blijkt soms dagenlang een wachtruimte te zijn voor afgewezen asielzoekers. Deze vluchtelingen worden niet, zoals gebruikelijk, naar het grenshospitium in Amsterdam Zuidoost gebracht, maar moeten tussen de vertrekkende passagiers wachten op een terugvlucht.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bevestigt dat vluchtelingen af en toe op de stoelen in de vertreklounges achter de douane verblijven. Het zou gaan om enkelingen. "Als dumpplaats wordt Schiphol zeker niet gebruikt. Ze verblijven daar soms omdat ze moeten wachten op een vlucht naar huis. Je gaat dan niet lopen zeulen met die mensen", aldus een woordvoerder bij het ministerie van Justitie.

Celgebrek

Maar ook een gebrek aan celruimte is soms reden om de mensen in de transitruimte van Schiphol te houden. "Het is kiezen in zo'n situatie. Of je laat ze vrij of je houdt ze even op Schiphol om ze met het eerste vliegtuig huiswaarts te laten keren. Het gaat ook alleen om vluchtelingen die via de luchthaven Nederland zijn binnengekomen."

De zegsvrouw stelt dat de personen niet in erbarmelijke omstandigheden in de vertrekhal verblijven. De asielzoekers kunnen tijdens hun verblijf eten via bonnen die ze drie maal daags kunnen ophalen bij de IND.

Wachtruimte

Schiphol heeft de IND inmiddels om opheldering gevraagd. Volgens Schiphol wordt de luchthaven gebruikt als wachtruimte voor vluchtelingen omdat de IND een tekort aan celruimte heeft. "Wij willen dat er op korte termijn een oplossing voor dit probleem komt. De IND heeft ook toegezegd daar binnen een paar dagen mee te komen."