AMSTERDAM - Het Amsterdamsch StudentenCorps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging hebben het onder de eigen leden onderzocht en de vooroordelen kloppen: corpsballen en -ballerina's drinken veel, stemmen op de VVD en een groot deel van hen denkt onder de leden een partner te vinden.

De ASC/AVSV hield een 'belevingsonderzoek' onder 775 corpsleden ter ere van het 150-jarig bestaan van de vereniging. Daaruit bleek dat 37 procent van de mannen dertig tot zestig en 44 procent tien tot dertig glazen alcohol per week drinkt. De vrouwen drinken iets minder: 54 procent drinkt tien tot dertig en 9 procent dertig tot zestig glazen alcohol per week.

VVD

Tweederde van de mannen en bijna de helft van de vrouwen stemt op de VVD. Veertig procent van de ondervraagde vrouwen is het eens of zeer eens met de stelling 'Het corps is de goede plek om de man of vrouw van mijn dromen te ontmoeten.' Bij mannen is dat 56 procent.

Studieachterstand

De vrouwen werken harder dan de mannen, zo blijkt verder. Van de corpsballen heeft 34 procent en van de -ballerina's 16 procent een studieachterstand van meer dan een jaar. Van de vrouwen denkt 63 procent en van de mannen 73 procent dat lidmaatschap van een studentencorps goed is voor hun carrière.

Overigens is niet duidelijk of de uitkomsten erg verschillen van studenten die geen lid zijn van een corps. Er is geen controlegroep ondervraagd.